Radna skupina za endokrine hipertenzije

voditelj

Prim. dr. sc. Maja Baretić, dr. med.

Zavod za endokrinologiju KBC-a Zagreb

Zamjenica voditeljice: prof. dr. sc. Vesna Kušec, dr. med.