Kontroverze 2022.

Drage kolegice i kolege

s obzirom na još uvijek aktualnu epidemiološku situaciju, ovogodišnji simpozij Kontroverze iz arterijske hipertenzije, kardiovaskularne protekcije i nefrologije održat će se u hibridnom obliku, a aktualne teme o kojima ćemo raspravljati možete pogledati u programu.

Program ćemo započeti u ponedjeljak, 28.3.2022. od kada ćete moći pogledati snimljena predavanja i postaviti vaša pitanja predavačima, a rasprave “u živo”, kontroverzni okrugli stolovi i odgovori na vaša pitanja, održat će se 8. i 9.4.2022. u Mozaik Event Centru te online putem zoom platforme. 

Veselimo se ponovnom druženju.

 

Srdačan pozdrav,
Bojan Jelaković
Predsjednik HDHPOKROVITELJI KONTROVERZI 2022.

Bez njihove pomoći i podrške ne bi bilo moguće organizirati Kontroverze 2022. stoga ih sa zahvalnošću navodimo!

POGLEDAJTE SVE POKROVITELJE

PROGRAM KONTROVERZI 2022.

PREDAVANJA

RASPRAVE "U ŽIVO"

09:00 - 09:30

Dodatni koraci naprijed u dijagnostici (1)

Moderatori:
Valerija Bralić Lang, Ana Jelaković, Tajana Željković Vrkić
Panelisti:
Maja Čikeš, Ines Diminić Lisica, Marija Domislović, Lana Gellineo, Rea Levicki, Vladimir Prelević, Danilo Radunović

Pogledajte snimku
 
09:30 - 10:05

Dodatni koraci naprijed u dijagnostici (2)

Moderatori:
Davor Miličić, Boško Skorić, Jadranka Šeparović Hanževački
Panelisti:
Marko Boban, Branislava Čilić, Nina Jakuš, Fani Katić Vego, Majda Vrkić Kirhmajer, Petra Radić

Pogledajte snimku
 
10:05 -10:45

Liječenje nikad nije jednostavno

Moderatori:
Živka Dika, Jelena Kos, Antonela Šarac
Panelisti:
Ivana Abramović, Maja Baretić, Juraj Jug, Glorija Leškić, Sandra Vukojan

Pogledajte snimku
 
10:45 - 11:15

PAUZA - Kava s ekspertom

Liječenje hipertenzije u trudnoći
Živka Dika

Program "U živo"
 
11:15 - 11:55

Nefarmakološko liječenje mora biti kvalitetno

Moderatori:
Melanija Kolarić, Martina Matovinović, Vanja Vasiljev
Panelisti:
Tanja Ilić Begovac, Lovorka Bilajac, Sara Šundalić, Ivana Tolj, Valentina Vukman, Marijana Vučković

Pogledajte snimku
 
11:55 - 12:40

Ponovo otvorene rasprave o starim pitanjima

Moderatori:
Sandra Karanović, Aleksandar Knežević, Darko Počanić
Panelisti:
Ela Čurčić, Ana Jelaković, Jelena Kos, Ksenija Makar, Ana Stupin, Dragan Soldo, Ana Vujaklija

Pogledajte snimku
 
12:40 - 13:25

Liječenje zaista nikad nije jednostavno

Moderatori:
Mario Ivanuša, Hrvoje Jurin, Martina Lovrić Benčić, Davor Miličić
Panelisti:
Lada Bradić, Miro Hanževački, Nina Jakuš, Goran Krstačić, Zvonimir Ostojić, Vedran Pašara, Marko Stupin

Pogledajte snimku
 
13:25 - 14:15

PAUZA

Program "U živo"
 
14:15 - 14:45

Terapijska inercija i adherencija - beta blokatori kao primjer?

Bojan Jelaković, sponzorirani simpozij Servier

Sponzor: SERVIER

Program "U živo"
SERVIER
 
14:45 - 15:05

Rotaes (edoksaban) NOAK razvijen po mjeri starijih bolesnika

Diana Rudan, sponzorirani simpozij Berlin Chemie

Sponzor: Berlin Chemie Menarini

Program "U živo"
Berlin Chemie Menarini
 
15:05 - 15:50

„Opasne” hipertenzije

Moderatori:
Maja Čikeš, Bojan Jelaković, Ingrid Prkačin
Panelisti:
Nikolina Bukal, Kristina Gašparović, Ana Jelaković, Marko Kolić, Mia Rora

Pogledajte snimku
 
15:50 - 16:30

Neke od kontroverzi u neurologiji

Moderator:
Branko Malojčić
Panelisti:
Danira Bažadona, Lana Gellineo, Klara Gelo, Sandra Karanović, Ivan Pećin

Pogledajte snimku
 
16:30 - 17:00

PAUZA - Kava s ekspertom

“Liječenje izolirane hipertenzije u mladih”
Ana Jelaković

Program "U živo"
 
17:00 -17:45

Pro et contra

Moderatori:
Ines Golubić, Josipa Josipović, Sandra Karanović
Panelisti:
Ljiljana Fodor, Dubravka Mihaljević, Patricija Kačinari, Gordana Pavliša, Marko Stupin, Sandra Vukojan

Pogledajte snimku
 
18:00

Renalna denervacija u Hrvatskoj

Dražen Perkov, Marko Kolić, Bojan Jelaković reportaža Medtronic

Sponzor: MEDTRONIC

Program "U živo"
MEDTRONIC
 
09:00 - 09:30

Pedijatrima nikad nije lako

Moderatori:
Vesna Herceg Čavrak, Bernardica Valent Morić
Panelist:
Vera Musil

Pogledajte snimku
 
09:35 - 10:15

Liječenje metaboličkih poremećaja hipertoničara s bubrežnom bolesti - kontroverza za kontroverzom

Moderatori:
Maja Baretić, Bojan Jelaković, Željko Reiner
Panelisti:
Ema Ivandić, Dunja Leskovar, Ivan Pećin , Dražen Perica, Dario Rahelić, Milica Rašeta, Marijana Živko

Pogledajte snimku
 
10:15 - 10:45

Primjena PCSK9 inhibitora u bolesnika s bubrežnom bolest

Predavač: Bojan Jelaković

Sponzor: AMGEN

Program "U živo"
AMGEN
 
10:45 - 11:15

PAUZA - Kava s ekspertom

“Otvorena pitanja u liječenju dislipidemija”
Ivan Pećin

Program "U živo"
 
11:15 - 12:00

Nepresušne novosti o SGLT2 inhibitorima

Josipa Radić Dario Rahelić
Bojan Jelaković, moderator
sponzorirani simpozij Boerhinger Ingelheim

Sponzor: Boehringer Ingelheim

Program "U živo"
Boehringer Ingelheim
 
12:00 - 13:30

Kontroverzni okrugli stol 1 - Relativno smanjivanje rizika - mogu li kompromisi biti pozitivni?

Zamjenska sol umjesto kuhinjske soli, zamjenske cigarete umjesto klasičnih, lijekovi za debljinu umjesto promjena navika, teretane umjesto svakodnevnog kretanja, cjepiva bez odgovornog ponašanja (COVID-19, HPV….) Bojan Jelaković, Maja Baretić, Ines Ber

Pogledajte snimku
 
13:30 - 14:30

PAUZA

Program "U živo"
 
14:30 - 15:00

Kontroverzni okrugli stol 2 - Zna li se nešto o početku i kraju liječenja asimptomatske hiperuricemije - pitamo za bolesnike?

Nikolina Bukal, Josipa Josipović, Patricija Kačinari, Sandra Karanović

Pogledajte snimku
 
15:00 -15:20

Primjena Adenurica (febuksostata) u liječenju hiperuricemije i gihta u stanjima kada je već došlo do taloženja urata

Ivana Vuković Brinar, sponzorirani simpozij Berlin Chemie

Sponzor: Berlin Chemie Menarini

Program "U živo"
Berlin Chemie Menarini
 
15:20 - 15:40

Zanimljive i važne karakteristike zofenoprila

Bojan Jelaković, sponzorirani simpozij Berlin Chemie

Sponzor: Berlin Chemie Menarini

Program "U živo"
Berlin Chemie Menarini
 
15:40 - 16:15

Kontroverze u dijagnostici i liječenju glomerularnih bolesti

Moderatori:
Jerko Barbić, Margareta Fištrek Prlić, Krešimir Galešić
Panelisti:
Ivica Horvatić, Vanja Ivković, Zvonimir Sitaš, Ivana Vuković Brinar, Nikola Zagorec, Tihana Šimundić

Pogledajte snimku
 
16:15 - 17:15

PAUZA - Kava s ekspertom

“Slatke brige” u liječenju šećerne bolesti
Dario Rahelić

Program "U živo"
 
17:15 - 17:45

Kontroverze u liječenju bolesnika na dijalizi sve su glasnije

Moderatori:
Dario Nakić, Vedran Premužić, Sanjin Rački
Panelisti:
Edina Čatić Ćuti, Draga Klarić, Tamara Knežević, Marina Peklić, Josipa Radić, Romana Samovojska, Božidar Vujčić

Pogledajte snimku
 
17:45 - 18:10

Kontroverzni okrugli stol 3 - Novi vezači kalija - konačan zbogom ionako neprovjerenom Sorbisteritu

Jerko Barbić, Ema Ivandić, Lea Katalinić, Dario Nakić, Vladimir Prelević

Pogledajte snimku
 
18:10 - 18:40

Nova područja za napredak u liječenju transplantiranih bubrežnih bolesnika

Moderatori:
Nikolina Bašić Jukić, Sanjin Rački
Panelisti:
Vesna Furić Čunko, Ivana Jurić, Lea Katalinić, Danilo Radunović, Zoran Sabljić

Pogledajte snimku
 
18:40 - 19:10

Kontroverzni okrugli stol 4 - Nove mogućnosti, nove kontroverze - koji vezač fosfata je optimalan?

Dragan Klarić, Katja Pavelić, Vedran Premužić, Sanjin Rački

Pogledajte snimku
 
19:10 - 19:30

Kontroverzni okrugli stol 5 - Glukokortikoidi i osteoporoza u bubrežnih bolesnika - kako prevenirati, kako liječiti?

Margareta Fištrek Prlić, Zlatko Giljević, Marina Peklić, Josipa Radić

Pogledajte snimku
 

14. SIMPOZIJ MEDICINSKIH SESTARA

08:30 - 09:00

Prijava sudionika

 
09:00 - 09:15

Pozdravni govor

 
09:15 - 09:30

Renovaskularna hipertenzija - prikaz slučaja

Mirjana Mihalić

 
09:30 - 09:45

Skrb za bolesnike s hipertenzivnom krizom

Antonio Vuković

 
09:45 - 10:00

Uloga medicinske sestre/tehničara u farmakoterapiji bolesnika s KBB

Bosiljka Devčić

 
10:00 - 10:15

Specifičnost sestrinske skrbi bolesnika s opstruktivnom apnejom u spavanju kao čimbenikom rizika za arterijsku hipertenziju

Antonio Vuković

 
10:15 - 10:30

Arterijska hipertenzija u djece i adolescenata

Snježana Fusić

 
10:30 - 10:45

Multisistemski inflamatorni sindrom adultne dobi kao uzročnik akutnog zatajenja srca - prikaz slučaja

Valentina Jezl

 
10:45 - 11:00

PAUZA

 
11:00 - 11:15

Uloga medicinske sestre u CO2 angiografiji

Maja Bešić

 
11:15 - 11:30

Promjena Imunoadsorpcije kod sistemskog eritemskog lupusa - prikaz slučaja

Goranka Eržen Matić, Denis Marić

 
11:30 - 11:45

Primjene višeslojne kompjutorizirane tomografije i intravenskih kontrastnih sredstva

Tomislav Stanković

 
11:45 - 12:00

Plastika - ekološki i zdravstveni problem

Ljiljana Broz

 
12:00 - 12:15

Moć glazbe

Gabrijela Šimunić

 
12:15 - 12:30

Provjera znanja

 
12:30 - 13:30

Radni ručak

 

KORISNIČKA PODRŠKA

Za pomoć pri registraciji i sva pitanja o načinu sudjelovanja obratite se korisničkoj podršci.

Besplatni broj:
0800 9666

E-mail adresa:
kongresi@emed.hr
hdh@emed.hr

Radno vrijeme podrške:
radnim danom od 08:00 do 17:00 sati

Natrag na područja