ESH-CHL-SHOT

ESH-CHL-SHOT - European Society of Hypertension and Chinese Hypertension League Stroke in Hypertension Optimal Treatment Trial

 

Europsko društvo za hipertenziju pokrenulo je 2012. godine ESH-CHL-SHOT studiju. ESH-CHL-SHOT je prospektivno, randomizirano, multicentrično istraživanje o sekundarnoj prevenciji moždanog udara


Hrvatska pod pokroviteljstvom Hrvatskoga društva za hipertenziju u navedenom istraživanju sudjeluje od 2013. godine uz još 22 europske zemlje i Kinu. 


Istraživanje je pokrenuo nedavno preminuli profesor Alberto Zanchetti, a nastavio ga je Gianfranco Parati, a glavni istraživač u Hrvatskoj je Bojan Jelaković. Suradnici projekta su Jelena Kos (glavni koordinator za Hrvatsku), Živka Dika i Sandra Karanović.


Predviđeno je uključiti 7500 ispitanika starijih od 65 godina s prethodno preboljelim moždanim udarom unatrag 1-6 mjeseci koji bi se pratili kroz 4 godine. 


Cilj je istraživanja utvrditi ciljne vrijednosti arterijskoga tlaka i LDL kolesterola u sekundarnoj prevenciji moždanog udara. Osim primarnih ciljeva utvrdit će se učinak intenzivirane kontrole arterijskoga tlaka i LDL kolesterola na kognitivne funkcije i razvoj demencije, uloga 24h mjerenja arterijskoga tlaka (KMAT) u predikciji rekurentnog inzulta, utjecaj kratkoročne i dugoročne varijabilnosti arterijskoga tlaka te cost-benefit analiza. Ispitanici su podijeljeni u tri skupine po vrijednostima sistoličkoga tlaka: 135-145mmHg, 125-135mmH i <125mmHg te dvije skupine po vrijednostima LDL kolesterola: 1.8-2.8mmol/L i <1.8mmol/L. Izbor antihipertenziva i statina ostavljen je na odluku liječniku. Primarni ishod je vrijeme do rekurentnog moždanog udara.


Više o projektu možete pročitati u dolje navedenim člancima. 

 

1. Blood pressure and low-density lipoprotein-cholesterol lowering for prevention of strokes and cognitive decline: a review of available trial evidence

2. Continuation of the ESH-CHL-SHOT trial after publication of the SPRINT: rationale for further study on blood pressure targets of antihypertensive treatment after stroke

3. Blood pressure and LDL-cholesterol targets for prevention of recurrent strokes and cognitive decline in the hypertensive patient: design of the European Society of Hypertension - Chinese Hypertension League Stroke in Hypertension OptimalTreatment randomized trial