EH-UH

Epidemiologija hipertenzije u Hrvatskoj (EH-UH 1)

Trajanje istraživačkog projekta: 2000. - 2002. godina

Arterijska hipertenzija jedan je od najvažnijih faktora kardiovaskularnog rizika na koji se može utjecati bilo promjenama načina života bilo medikamentnom terapijom. Antihipertenzivnom terapijom smanjuje se rizik od infarkta miokarda, cerebrovaskularnog inzulta, kongestivnog srčanog zatajenja, terminalne bubrežne bolesti i bolesti perifernih krvnih žila. Rezultati nekih studija govore da arterijski tlak treba kontrolirati u svih osoba neovisno o tome jesu lu oni hipertoničari ili normotoničari ukoliko su u njih pristuni i drugi faktori rizika kardiovaskularnih bolesti. Unatoč tome, danas nedostaju potpuni podaci o informiranosti osoba o vrijednostima svoga arterijskog tlaka, ali i o načinu i uspješnosti čiječenja. Cilj ove studije je prikupiti te podatke za cijelo područje Republike Hrvatske. Studija je trajala dvije godine,  a analizirani su, između ostaloga, i tzv. Novi pokazatelji kardiovaskularnog rizika - izolirana sistolička hipertenzija, srčana frekvencija, tlak pulsa. Uz to, praćeni su i terapijski odgovori u pojedinim subpopulacijama vodeći računa o primjenjenoj terapiji.

Detaljnije o istraživačkom projektu preuzmite u PDF dokumentu na poveznici Sažetak -  Epidemiologija hipertenzije u Hrvatskoj 2000 (EH-UH 1).Epidemiologija hipertenzije u Hrvatskoj( EH-UH 1)

 

Epidemiologija hipertenzija u Hrvatskoj (EH-UH 2)

Trajanje istraživačkog projekta: 2018. - 2020.

 

Glavni ciljevi projekta EH-UH 2:

  1. Odrediti prevalenciju, svjesnost, liječenje i kontrolu arterijske hipertenzije (trenutno stanje i usporedba s EH-UH 1)

  2. Odrediti unos kuhinjske soli (kalij, jod)

  3. Odrediti prevalenciju kronične bubrežne bolesti u Hrvatskoj (stadij KBB)

 

Trenutno obrađena područja u Republici Hrvatskoj, prosnac 2019.

 

 

 

Svi članovi istraživačkog projekta EH-UH 2 mogu pristupiti projektu na digitalnoj platformi koja se nalazi na poveznici - EH-UH 2 istraživački projekt.

 

Popis članova istraživačkog tima po centrima preuzmite ovdje.

Preuzmite ostale dokumente vezane za istraživački projekt EH-UH 2: