Pojam za pretragu: panelisti

Vijesti

Završile su KONTROVERZE 2021. (?)

Možda su Kontroverze 2021. završile, ali kontroverze iz arterijske hipertenzije, kardiovaskularne prevencije i nefrologije, (nažalost) i dalje postoje. Zašto? Na to pitanje smo se intenzivno trudili zajedno pronaći odgovor...

28.05.2021.

VIŠE INFORMACIJA

Predavanja

18:30

ZAVRŠNA RIJEČ eDH2020 & PREDSTAVLJANJE Kurikuluma arterijske hipertenzije

Bojan Jelaković te svi predavači & panelisti

Sponzor: Kurikulum arterijske hipertenzije

PREDSTAVLJANJE PROJEKTA, POZDRAV
 

Rasprave

17:00-17:20

Mjerenja arterijskoga tlaka

Moderator: Tajana Željković Vrkić, Panelisti: Dubravka Mihaljević, Ljiljana Ćenan, Hrvoje Jurlina

Program "U živo"
 
17:05-17:25

Fibromuskularna displazija

Moderator: Živka Dika, Panelisti: Marko Kolić, Ines Vinković, Ivana Abramović, Eduard Margetić,

Program "U živo"
 
17:00-17:45

Endokrine hipertenzije

Moderator: Maja Baretić, Panelisti: Gloria Lekšić, Valerija Bralić Lang, Daniela Fabris, Nikolina Bukal, Vesna Kušec, Ines Golubić

Program "U živo"
 
17:00-17:25

Kronično srčano zatajenje (HFpEF)

Moderatori: Davor MIličić, Hrvoje Jurin, Panelisti: Lana Gellineo, Zvonimir Sitaš, Vesna Dejanović

Program "U živo"
 
17:20-17:40

Ciljne vrijednosti arterijskoga tlaka

Moderator: Marijana Živko, Panelisti: Nina Jakuš, Ljiljana Fodor,

Program "U živo"
 
17:40-18:00

Promjene životnih navika

Moderatori: Jerko Barbić, Vanja Vasiljev Marchesi, Panelisti: Mihaela Marinović Glavić, Josipa Josipović, Marina Peklić, Dubravka Bokarica

Program "U živo"
 
18:00-18:20

Temeljne znanosti

Moderator: Ines Drenjančević, Panelisti: Helena Lenasi, Ivana Jukić, Sandra Karanović

Program "U živo"
 
18:20-18:40

Pedijatrija

Moderator: Vesna Herceg Čavrak, Panelisti: Vesna Herceg Čavrak, Bernardica Valent Morić

Program "U živo"
 
18:40-19:00

Trudnoća

Moderator: Živka Dika, Panelisti: Sandra Vukojan, Josipa Radić, Ingrid Prkačin, Branislava Popović

Program "U živo"
 
17:25-17:45

Renovaskularna hipertenzija

Moderator: Jelena Kos, Panelisti: Goran Prodanović, Patricia Kačinari, Josipa Josipović, Ana Jelaković

Program "U živo"
 
17:45-18:05

Periferna arterijska bolest

Moderator: Mislav Vrsalović, Panelisti: Vedran Pašara, Anja Stanović

Program "U živo"
 
18:05-18:35

Diuretici i beta blokatori

Moderatori: Dario Nakić, Darko Počanić, Panelisti: Ines Golubić, Goran Krstačić, Rea Levicki, Jozica Šikić, Nikola Pavlović, Mia Dubravčić, Ivan Prepolec

Program "U živo"
 
17:45-18:25

Metabolički poremećaji i hipertenzija

Moderatori: Željko Reiner, Dario Rahelić, Ivan Pećin, Sandra Karanović, Panelisti: Dražen Perica, Jelena Vučak Lončar, Daniela Fabris, Tamara Turk Wensveen, Ita Delija, Ana Reschner Planinc, Ana Marija Slišković,

Program "U živo"
 
17:25-17:45

Sportsko srce i hipertenzija

Moderatori: Viktor Peršić, Zdravko Babić, Panelisti: Vedran Pašara, Iva Ladić, Viktor Ivaniš

Program "U živo"
 
17:45-18:05

Izolirana dijastolička hipertenzija

Moderator: Martina Lovrić Benčić, Panelisti: Ana Jelaković, Antonela Šarac, Edina Ćatić Ćuti

Program "U živo"
 
18:05-18:25

Neurologija

Moderator: Branko Malojčić, Panelisti: Ivan Pećin, Ana Jelaković

Program "U živo"
 
18:45-19:05

Rezistentna hipertenzija

Moderator: Ana Jelaković, Panelisti: Marta Begovac, Melanija Kolarić

Program "U živo"
 
17:00-17:25

Procjena bubrežne funkcije

Moderator: Ana Jelaković, Panelisti: Dino Kasumović, Dunja Vujčić, Marijana Kovačević, Alen Andrović

Program "U živo"
 
17:25-17:45

Nefrolitijaza

Moderator: Živka Dika, Panelisti: Ivana Tolj, Luka Vidović

Program "U živo"
 
17:45-18:05

Glomerularne bolesti

Moderator: Krešimir Galešić, Panelisti: Nikola Zagorec, Miroslav Tišljar, Josipa Radić, Dario Nakić

Program "U živo"
 
18:05-18:25

Dijaliza

Moderatori: Sanjin Rački, Vedran Premužić, Panelisti: Marina Peklić, Željka Grđan, Jerko Babić

Program "U živo"
 
18:25-18:45

Transplantacija

Moderator: Nikolina Bašić Jukić, Panelisti: Lea Katalinić, Margareta Fištrek Prlić, Zoran Sabljić

Program "U živo"