STRUKTURA DRUŠTVA

akademik Bojan Jelaković

Predsjednik društva

akademik Bojan Jelaković

prof.dr.sc. Ines Drenjančević, dr. med.

Potpredsjednica

prof.dr.sc. Ines Drenjančević, dr. med.

dr.sc. Mario Laganović, dr. med.

Potpredsjednik

dr.sc. Mario Laganović, dr. med.

doc.dr.sc. Ivan Pećin, dr. med.

Blagajnik

doc.dr.sc. Ivan Pećin, dr. med.

Ana Jelaković, dr. med.

Tajnica

Ana Jelaković, dr. med.

Članovi upravnog odbora

dr. sc. Maja Baretić, dr. med.

dr. sc. Maja Baretić, dr. med.

Endokrinologija

doc.dr.sc. Živka Dika, dr. med.

doc.dr.sc. Živka Dika, dr. med.

Nefrologija

prof.dr.sc. Mario Ivanuša, dr. med.

prof.dr.sc. Mario Ivanuša, dr. med.

Kardiologija, Rehabilitacija

prim.dr.sc. Vesna Herceg Čavrak, dr. med.

prim.dr.sc. Vesna Herceg Čavrak, dr. med.

Pedijatrija

Josipa Josipović, dr. med.

Josipa Josipović, dr. med.

Interna medicina, Nefrologija

dr.sc. Verica Kralj, dr. med.

dr.sc. Verica Kralj, dr. med.

Epidemiologija

prim.dr. Ninoslav Leko, dr. med.

prim.dr. Ninoslav Leko, dr. med.

Nefrologija

doc.dr.sc. Robert Likić, dr. med.

doc.dr.sc. Robert Likić, dr. med.

Klinička farmakologija

prof.dr.sc. Martina Lovrić Benčić, dr. med.

prof.dr.sc. Martina Lovrić Benčić, dr. med.

Kardiologija

prof.dr.sc. Lidija Orlić, dr. med.

prof.dr.sc. Lidija Orlić, dr. med.

Nefrologija, Dijaliza

prof.dr.sc. Draško Pavlović, dr. med.

prof.dr.sc. Draško Pavlović, dr. med.

Nefrologija

Darko Počanić, dr. med.

Darko Počanić, dr. med.

Kardiologija

prof.dr.sc. Ingrid Prkačin, dr. med.

prof.dr.sc. Ingrid Prkačin, dr. med.

Nefrologija, Hitna medicina

doc.dr.sc. Ranko Stevanović, dr. med.

doc.dr.sc. Ranko Stevanović, dr. med.

Javno zdravstvo, Epidemiologija

prof.dr.sc. Hrvoje Tiljak, dr. med.

prof.dr.sc. Hrvoje Tiljak, dr. med.

Obiteljska medicina

mr.sc. Tajana Željković Vrkić, dr.med.

mr.sc. Tajana Željković Vrkić, dr.med.

Nefrologija