41st Hypertension Highlights in 2020

ORGANIZACIJA

 • THE CROATIAN ACADEMY OF SCIENCES AND ARTS
 • The Department of Biomedical Sciences in Rijeka
 • CROATIAN SOCIETY OF HYPERTENSION
 • WORKING GROUP FOR HYPERTENSION, CROATIAN CARDIAC SOCIETY
 • UNIVERSITY OF RIJEKA – MEDICAL FACULTY
 • SOCIETY FOR NEPHROLOGY DEVELOPMENT „PROFESSOR MILOVAN RADONIĆ“
 • THE CROATIAN MEDICAL ASSOCIATION - Branch office Rijeka

 • Scientific Committee

Daniel Rukavina, president

Ines Drenjančević, Bojan Jelaković, Davor Miličić, Željko Reiner, Luka Zaputović

 • Organizing Committee

Bojan Jelaković, president

Lovorka Bilajac, Ana Jelaković, Mihaela Marinović Glavić, Tomislav Rukavina, Vanja Vasiljev


Informacije o znanstvenom programu

Željana Mikovčić, Department of Biomedical Sciences in Rijeka
Radmile Matejčić 2, Rijeka
Phone: 051 584 826, e-mail: rimed@hazu.hr


TEHNIČKI ORGANIZATOR:

AGENTIUS d.o.o. & eMed.hr 


 

HLK BODOVANJE

 • POZVANA PREDAVANJA RIJEKE - 19. I 20.studenog 2020.

sukladno Pravilniku Hrvatske liječničke komore po predmetu 145-2854/20 ,

se boduju 8 bodova za sudjelovanje* (predavačima HLK dodijeljuje 12 bodova)

 • SUDJELOVANJE U WEBINARIMA - od 23. - 27.11 

sa ukupno 10 bodova* za sve webinare koji obuhvaćaju rasprave oba simpozija 

sukladno Pravilniku Hrvatske liječničke komore po predmetima:

145-2855/20 - sudjelovanje 23.11.2020. - 2 boda
145-2857/20 - sudjelovanje 24.11.2020. - 2 boda
145-2858/20 - sudjelovanje 25.11.2020. - 2 boda 
145-2859/20 - sudjelovanje 26.11.2020. - 2 boda
145-2860/20 - sudjelovanje 26.11.2020. - 2 boda

* SVA Predavanja će biti bodovana i dostupna do svibnja 2021. kad će biti uneseni bodovi svim sudionicima. 

​Ukoliko trebate prijevremeni upis bodova, možete uputiti zahtjev na info@emed.hr 


41st Hypertension Highlights in 2020