HYPERTENSION Zadar


Pozivamo vas da nam se priključite u radu ovoga zanimljivog i važnog međunarodnog simpozija koji se bavi nekim od ključnih tema

hipertenziologije, nefrologije i kardiologije.

 

Simpozij organiziramo u suradnji s Međunarodnim društvom za vaskularno zdravlje i starenje, a posebno važan i zanimljiv dio organiziran je s Asocijacijom hipertenzija 7.

 

U tom dijelu simpozija po dvoje mladih kolega iz sedam država Europe (Austrija, Belgija, Hrvatska, Mađarska, Nizozemska, Portugal i Švicarska) će prikazati svoje istraživačke projekte zajedno sa svojim mentorima.

To je prilika za učenje, ali i upoznavanja i stvaranje novih kontakata, veza i planiranja budućih suradnji.


Osim toga, nekoliko vodećih eminentnih svjetskih stručnjaka održat će plenarna predavanja,

a očekujemo da će najveću pažnju pobuditi okrugli stolovi.

Predviđen je zanimljiv društveni program.


Međunarodni simpozij nema kotizacija, a o načinu prijave za sudjelovanje na Simpoziju biti ćete obavješteni u najkraćem mogućem roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Prelistajte preliminarni program Simpozija!