Modul rezistentna hipertenzija

Radna skupina za rezistentnu hipertenziju i intervencijsko liječenje

  Admin    11.02.2020. u 00:00

Ove godine krećemo s organiziranom, trajnom edukacijom iz arterijske hipertenzije, Kurikulum arterijske hipertenzije koja će se odvijati u nizu modula dostupnih na našoj web stranici, ali i sudjelovanjem na stručnim sastancima kao što su upravo „Kontroverze“.

Jedan od modula koji ćemo ove godine obraditi je onaj posvećen rezistentnoj arterijskoj hipertenziji i mogućnostima liječenja.

Informacije i edukativni materijali u sklopu ovoga modula, ali i cijeloga Kurikuluma bit će vam dostupni na nekoliko načina: 

  1. obavijesti putem naših Novosti (newsletter); 
  2. webinarima na web stranici Hrvatskoga društva za hipertenziju; 
  3. stručnim sastancima u nekoliko hrvatskih gradova

 

Kalendar stručnih sastanaka

 

Varaždin     
10. 02. 2020. 

Zagreb      
01. 03. 2020. 

Pula           
17. 03. 2020.  

Rijeka        
20. 04. 2020. 

Osijek        
24. 4. 2020.   

Split           
15. 5. 2020.

 

NAJNOVIJI

komentara