Kurikulum arterijske hipertenzije

Stranica kurikuluma će uskoro biti javno dostupna

https://hdh.emed.hr/curriculum-hypertensiologiae/