EDUKACIJE

 

Hrvatsko društvo za hipertenziju već godinama provodi razne oblike trajne edukacije kako bi novim znanjima podigli skrb o bolesnicima s arterijskom hipertenzijom, ali i utjecali na pad prevalencije najvećeg ubojice na svijetu.

 

Na našoj web stranici mogućnost stjecanja novih znanja omogućena je pristupom:

  • međunarodnim i domaćim smjernicama, 

  • čitanjem e-časopisa Hineka u kojem su sažeto prikazani novi važni i zanimljivi članci, 

  • praćenjem svih naših edukativnih događaja – kongresi, simpoziji, sastanci.

 

Vjerujemo da će posebnu pažnju privući:

  • prikazi pojedinih zanimljivih slučajeva iz svakodnevne kliničke prakse.

 

I jasno, kao kruna svega za sve one koji zaista žele shvatiti što je arterijska hipertenzija i naučiti sve ono što nam je potrebno kako bismo u potpunosti ovladali ovim dijelom medicine koji pokriva širok dijapazon, tu je Kurikulum arterijske hipertenzije.