O NAMA

Hrvatsko društvo za hipertenziju je stručno društvo Hrvatskoga liječničkog zbora, koje okuplja liječnike raznih specijalnosti (internisti, nefrolozi, kardiolozi, endokrinolozi, obiteljska medicina, epidemiolozi) koji se u svom stručnom radu susreću s problemom arterijske hipertenzije. Budući da je arterijska hipertenzija problem, često neprepoznat, u svim granama medicine poziv za članstvo je upućen kirurzima, urolozima, onkolozima, pulmolozima, gastroenterolozima. Svima koji se suočavaju s osobama oboljelim od bilo koje bolesti jer arterijska hipertenzija ne oprašta nikome.

Osim liječnika pridruženi članovi su medicinske sestre, patronažne sestre, ljekarnici i svi ostali zdravstveni radnici.

Hrvatsko društvo za hipertenziju osnovano je u sklopu Hrvatskoga liječničkog zbora 16.11.1992. godine samo četiri godine nakon osnivanja Europskoga društva za hipertenziju na inicijativu pokojnoga profesora Miljenka Marinkovića. Odluka je donesena zbog izuzetnog medicinskog, socijalnog i ekonomskog značenja arterijske hipertenzije s obzirom na broj bolesnika i komplikacije koje ju prate i odgovorne su za najveći dio pobola i smrtnosti pučanstva. Na prvoj godišnjoj skupštini izabrani su: prof. dr. sci. Miljenko Marinković – predsjednik; prof. dr. sci. Zvonimir Rumboldt – potpredsjednik, tajnici doc. dr. sci. Duško Kuzmanić i dr. sci. Mirjana Sabljar Matovinović te blagajnik dr. Mirko Vdović. Nakon profesora Marinkovića predsjednici Hrvatskoga društva za hipertenziju bili su profesor Zvonko Rumboldt, profesor Duško Kuzmanić i trenutno profesor Bojan Jelaković.

Osnovni cilj HDH jest povećati prevenciju arterijske hipertenzije i povećati kontrolu liječenih hipertoničara kako bi u konačnici smanjili kardiovaskularni, cerebrovaskularni i renalni morbiditet i mortalitet.

Cilj je u općoj populaciji podizati svijest o opasnostima vezanim uz hipertenziju te važnosti ustrajnosti praćenja svih preporuka dobivenih od strane liječnika.

Sljedeći važan cilj jest ukazati kako arterijska hipertenzija nije samo povišen arterijski tlak nego sveobuhvatan metabolički poremećaj i hipertoničari često imaju povišene vrijednosti šećera, masnoća i mokraćne kiseline u krvi. Oštećena funkcija bubrega gotovo u pravilu je prisutna kod tih osoba koje su često pretile i nedovoljno aktivne. Jedino takvim razmišljanjem i istovremenim zajedničkim liječenjem svih čimbenika rizika može se postići konačan uspjeh u liječenju.

 

Kako bi ti ciljevi bili ostvareni, HDH:

  •  Okuplja sve zdravstveno osoblje koji se susreću i koji se bave problemom arterijske hipertenzije
  •  Predlaže i organizira mjere za unaprjeđenje i poboljšanje zdravstvene zaštite bolesnika s arterijskom hipertenzijom počevši od primarne prevencije
  •  Radi na stručnom i znanstvenom usavršavanju članova i svih ostalih zainteresiranih zdravstvenih radnika organiziranjem stručnih i znanstvenih skupova
  •  Provodi kontinuiranu edukaciju liječnika, medicinskih sestara i ljekarnika
  •  Surađuje sa stručnim i znanstvenim institucijama u Hrvatskoj i inozemstvu napose s krovnim europskim društvima Europskim društvom za hipertenziju i Europskim društvom   za kardiologiju
  •  Uspostavlja suradnju s farmaceutskim tvrtkama s ciljem racionalnog liječenja arterijske hipertenzije
  •  Surađuje s ljekarnicima s ciljem podizanja educiranosti opće populacije i povećanja ustrajnosti uzimanja lijekova

STRUKTURA DRUŠTVA:

Predsjednik Društva
Prof. dr. sc. Bojan Jelaković

Potpredsjednica Društva
Prof. dr. sc. Ines Drenjančević Perić

Potpredsjednik Društva
Dr. sc. Mario Laganović

Blagajnik
Doc. dr. sc. Ivan Pećin

Tajnica
Ana Jelaković, dr. med.

Članovi upravnoga odbora:

dr.sc. Maja Baretić – endokrinologija
doc.dr.sc. Živka Dika – nefrologija
dr.sc. Mario Ivanuša, prof. – kardiologija, rehabilitacija
doc.dr.sc. Vesna Herceg Čavrak – pedijatrija
dr. Josipa Josipović – interna medicina, nefrologija
dr.sc. Verica Kralj – epidemiologija
prim.dr. Ninoslav Leko – nefrologija
doc.dr.sc. Robert Likić – klinička farmakologija
prof.dr.sc. Martina Lovrić Benčić – kardiologija
prof.dr.sc. Lidija Orlić – nefrologija, dijaliza
prof.dr.sc. Draško Pavlović – nefrologija
dr. Darko Počanić – kardiologija
prof.dr.sc. Ingrid Prkačin – nefrologija, hitna medicina
doc.dr.c. Ranko Stevanović – javno zdravstvo, epidemiologija
prof.dr.sc. Hrvoje Tiljak – obiteljska medicina
mr.sc. Tajana Željković Vrkić, dr.med. – nefrologija

Ključni dokumenti Društva: